ثبت سفارش پایان نامه

نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
شماره تلفن (*)        
ایمیل(*)           
توضیحات بیشتر        

انجام پایان نامه رشته حسابداری گرایش حسابداری دولتی

رشته حسابداری از جمله پركاربردترين رشته هاي دانشگاهي است و موقعیت ها و فرصت های شغلی زیادی چه در بخش استخدام دولتی و چهدر بخش خصوصی و کار آزاد در اختیار فارغ التحصیلان قرار می دهد. به عبارتي ديگر هم دروسي كه دانشجويان در رشته حسابداری مطالعه مي كنند، استفاده و كاربرد بسيار زيادي در حين كار و اشتغال آنها دارد و هم اينكه تمامي شركت ها، سازمان ها، مؤسسات و حتي اخيرا برخي از خانواده ها به يك حسابدار و كارشناس مالي نياز مبرم دارند.هرچه جوامع پيشرفته تر مي شوند، پيچيدگي آنها نیز به همان میزان افزايش يافته ، رقابت بين افراد، شركت ها و سازمان ها زيادتر شده و در نهايت هر يك از اين عناصر براي پيشي گرفتن از ساير رقباي خود بايد حساب و كتاب دقيق تري داشته باشند تا اولاً به نحو دقيق تري به نهادهاي نظارتي مالی پاسخگويي كنند و ثانیاً بتوانند براي آينده مالي خود و يا شركت يا سازمان تحت مديريت خود برنامه ريزي نمايند. حسابداران اين وظايف را بر عهده خواهند داشت.
توجه داشته باشید که شرط اصلی انجام حسابداری، تجزیه و تحلیل علمی داده های مالی است و لذا انجام امور مالی بدون تحصیلات دانشگاهی، بیشتر ثبت دفتری وقایع مالی است و نه حسابداری.
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي كند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در شركتي سرمايه گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه بصورت گزارش هاي مالي توسط حسابداران تهيه مي شود. حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان بوجود آمده است به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليتهاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است چرا كه اشخاص، شركتها و دولت براي تصميم گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان بدست آورد.

 

انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از كشور هاي اروپايي مكلف شدند كه درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد پيدايش و رواج سيستم بودجه، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي كرد كه اين جريان به پيدايش حسابداري دولتي به صورت رشته‌اي متمايز انجاميد. حسابداری دولتی می بايست علاوه بر تسلط بر اصول و موازين حسابداری عمومی، توانايی درک و اعمال و اجرای مقررا ت مالی قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برنامه و بودجه ديوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مالياتهای مستقيم، قانون کار و تأمين اجتماعی و ساير قوانين مرتبط را داشته باشد.

در تمام دستگاههای اجرايی کشور، يک واحد حسابداری يا امور مالی وجود دارد که دررأس آن شخصی به نام "ذيحساب" قرار دارد که در عين حال سمت مدير کل امور مالی را نيز برعهده دارد و بهمراه تعدادی معاون و کارشناس حساب، حسابدار، جمعدار و امين اموال و غيره وظايف محوله را به انجام می رساند. در ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 آمده است:" ذيحساب، مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارايی از بين مستخدمين رسمی واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگی های لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی و غيردولتی به اين سمت منصوب می شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را نيز بر عهده خواهد داشت:

-1نظارت بر امور مالی و محاسباتيو محاسباتی ونگهداری و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

-2 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

-3 نگهداری و تحويل وجوه و نقدينه ها،سپرده ها، و اوراق بهادار

-4 نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

 

دانشجوی رشته حسابداری بعد از اتمام پایان نامه خود و پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری، ایفای نقش نمایند.رشته حسابداری در دوره کارشناسی ارشد و در طی پایان نامه به منظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است. یعنی دانشجو با انجام پایان نامه ارشد خود به لحاظ اطلاعات حسابداری غنی خواهد شد. دانشجویانی که درحال حاضر به کار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش داده و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید. علاوه بر این فارغ التحصیلان این دوره در تحت ضوابطی که ستاد انقلاب فرهنگی تعیین میکند، میتوانند به امر تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال پیدا کنند

با توجه به دشواری هایی که در این رشته وجود دارد و نیز ابهامی که در تعیین موضوع و انجام پروپزال و پایان نامه وجود دارد به دانشجویان این رشته توصیه میکنیم که از دانش فنی متخصصان رادمشاور که از کوله باری ارزنده از تجربه برخورداراند استفاده کنند و در تمامی مراحل انجام پایان نامه از مرحله تعیین موضوع گرفته تا نگارش پروپزال و انجام پایان نامه بدور از استرس پیش رفته و در نهایت با قدرت تمام از پایان نامه خود دفاع کنید. در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی، متخصصان ما در موسسه علمی-تحقیقاتی رادمشاور قادرند شما را در تمامی مراحل از مرحله تعیین موضوع تا تدوین پروپوزال، انجام پایان نامه و … همراهی نمایند.

JoomShaper