انجام پایان نامه رشته جغرافیا گرایش جغرافیای انسانی

که؟ کجا ؟ کی ؟ چه ؟ چرا ؟ چگونه ؟
این شش سوال مهم علم جغرافیارا تشکیل می دهد. چرا که جغرافیا در مواجهه با هر پدیده ای به این سوالها پاسخ می گوید و از این راه به تحلیل و تصمیم گیری درباره موضوعات و مشکلات بزرگی که انسانها با آن روبرو هستند می پردازد. به علت دلیل منشور بین المللی آموزش جغرافیا معتقد است که همه مسائل مهم کره زمین از جمله حرکات جمعیت، غذا و گرسنگی ،شهر نشینی ،تفاوتهای اجتماعی –اقتصادی ،بی سوادی، فقر ، بیکاری ،پناهندگان و اشخاص آواره از وطن ،متجاوزین به حقوق انسانی ،بیماری ، جنایت ،تخریب و انهدام جنگلها ، فرسایش ، بیابان زایی ، بلایای طبیعی ، ضایعات هسته ای و سمی ، تغییر آب وهوا ، آلودگی جوی ، آلودگی آب ، حفره های ازن ، محدودیت منابع ، محدودیت رشد ، کار بری ارازی ، نزاع های قومی ، جنگ ، ناحیه گرایی ، ملیت گرایی و جهان گرایی دارای بعد قوی جغرافیایی هستند.
رشد شدید جمعیت و لزوم بهره گیری از منابع و توانهای طبیعی بویژه با سرعتی شتابان مسایل مهمی را در مورد زیستگاههای بشری بوجود آورده است. این مشکلات در روابط زندگی شهری، روستایی و ... بروز آثار و پیامدهای گوناگونی در رشد ناهماهنگ جمعیت، تغییر نسبت روستانشینان و شهرنشینان، نابسامانیها و آشفتگیهای نامطلوب در مکان گزینی های صنعتی، خدماتی و... داشته است بگونه ای که سیستمهای محیطی قادر به ایفای نقش خود نبوده و شرایط زیست محیطی به آستانه و مرزهای بحران میل کرده است. امروزه توجه به مسایل زیست محیطی که بیشتر ناشی از عدم برخورد حکمیانه وعلمی با ساماندهی فضایی و شناخت عوامل و ساختارهای سیستمهای محیطی است برهیچ کس پوشیده نیست به نحوی که این مساله را در ابعاد بین المللی مطرح فعالیت و کوشش هماهنگ در وضع آن تجویز می شود. مشکل زیست محیطی در عصر ما ازآن چنان اهمیتی برخوردار است که مسایلی چون رشد، توسعه و تکنولوژِ را نیز تحت الشعاع قرارداده و به همین خاطر بیشتر برنامه ریزان می کوشند تا الگوهایی از توسعه و رشد را ادامه دهند که محیط به عنوان اصلی در چارچوب دیده شده باشد و از تجردگرایی های صرف اقتصادی پرهیز شده باشد. با این تفاصیل مسایل زیست محیطی در برنامه های توسعه کشور بویژه دوره های در حال توسعه همواره با عظمت همراه بوده است. محیط تنها پدیده ای در جهان ماست که هم از فقر و هم از غنی، هم از توسعه و هم از عقب ماندگی دچار خسران و زیان شده است.
بدون تردید تجارب کشورهای پیشرفته در این زمینه می تواند عبرت انگیز باشد واکنون که ما شالوده های اولیه و اصلی توسعه فضایی را بنا نهاده ایم بجا خواهد بود که مسایل محیطی را در برنامه ریزی های خود تعریف و جایگاه آنرا تعیین نماییم.

جغرافیای انسانی به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم جغرافیا در دو گرایش جغرافیای شهری و روستائی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورمان ارائه می شود. جغرافیای شهری به مطالعه مسائل مهمی از جمله گسترش شهرها، مسائل اقتصادی و جمعیتی شهرها و همچنین بحث روز جغرافیای شهری یعنی توریسم می پردازد.
بررسی نحوه اشغال فضا، نوع تمرکز و پراکندگی مشاغل نیز در یک شهر و همچنین چگونگی جابجایی از محل کار به سکونت، ارتباط شغل و مسکن و تاثیرات متقابل و چند جانبه ای که میان این متغییرها برقرار است، در جغرافیای اجتماعی شهرها بررسی می شود. این گرایش به بررسی رابطه شهر و روستا، برنامه ریزی و توسعه روستایی، نوسازی و آینده روستاها، روستاهای آینده، علل و عوامل مهاجرت روستانشینان، بهداشت و اوقات فراغت روستائیان، حفظ محیط زیست، نحوه حمل و نقل، کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی روستاها می پردازد.

 

فارغ التحصيل رشته جغرافيا بعد از انجام پایان نامه ارشد و دکتری مي تواند به عنوان محقق در سازمان برنامه وبودجه ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، بنياد مستضعفان و جانبازان ، سازمان جغرافيايي نيرو هاي مسلح ، سازمان محيط زيست، شهرداري ها و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، مسكن و شهر سازي ،كشور ، كشاورزي ، جهاد سازندگي ، معادن و فلزات ، دفاع و نفت مشغول به كار شود. همچنين بعد از دفاع از پایان نامه ارشد خود مي تواند در بخش بازار يابي كارخانجات كشور فعاليت بكند. به عبارت ديگر در اكثر كشورهاي جهان افرادي كه در صنعت توريست كار مي كنند فارغ التحصيل جغرافياي شهري هستند.فارغ التحصيلان جغرافياي نظامي مي توانند به راحتي جذب سازمانهاي انتظامي و سياسي شوند .                    

رشته جغرافیا به علت تنوع در گرایش هاو شاخه های متعدد آن یکی از رشته‌های علوم انسانی می‌باشد که می‌توان گفت جزو رشته‌هایی است که بیشترین دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را به خود اختصاص داده است. در موسسه رادمشاور انجام پایان نامه جغرافیا از این حیث که دارای رشته ها و گرایشات متعدد و متنوعی است، بیشترین تقاضا را از سوی دانشجویان را برای انجام پایان نامه دکتری و انجام پایان نامه ارشد به خود اختصاص داده است. به لحاظ امکانات و شرایطی که برایانجام پایان نامه جغرافیا لازم است، بسیاری از دانشجویان به علت ماهیت این رشته چه در حیطه انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه جغرافیا عمدتاً با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که گروه علمی جغرافیای موسسه رادمشاور با دارا بودن چندین سال تجربه پژوهشی و تحقیقاتی کمک شایانی در حوزه انجام پایان نامه از تعیین موضوع و نگارش پروپزال گرفته تا انجام پایان نامه ارشد و دفاع دانشجو به این عزیزان می‌تواند ارایه نماید.

JoomShaper