ثبت سفارش پایان نامه

نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
شماره تلفن (*)        
ایمیل(*)           
توضیحات بیشتر        

انجام پایان نامه جغرافیا

که؟ کجا ؟ کی ؟ چه ؟ چرا ؟ چگونه ؟
این شش سوال مهم علم جغرافیارا تشکیل می دهد. چرا که جغرافیا در مواجهه با هر پدیده ای به این سوالها پاسخ می گوید و از این راه به تحلیل و تصمیم گیری درباره موضوعات و مشکلات بزرگی که انسانها با آن روبرو هستند می پردازد. به علت دلیل منشور بین المللی آموزش جغرافیا معتقد است که همه مسائل مهم کره زمین از جمله حرکات جمعیت، غذا و گرسنگی ،شهر نشینی ،تفاوتهای اجتماعی –اقتصادی ،بی سوادی، فقر ، بیکاری ،پناهندگان و اشخاص آواره از وطن ،متجاوزین به حقوق انسانی ،بیماری ، جنایت ،تخریب و انهدام جنگلها ، فرسایش ، بیابان زایی ، بلایای طبیعی ، ضایعات هسته ای و سمی ، تغییر آب وهوا ، آلودگی جوی ، آلودگی آب ، حفره های ازن ، محدودیت منابع ، محدودیت رشد ، کار بری ارازی ، نزاع های قومی ، جنگ ، ناحیه گرایی ، ملیت گرایی و جهان گرایی دارای بعد قوی جغرافیایی هستند.

 

گرایش های جغرافیا

گرایشهای جغرافیایی طبیعی ، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، جغرافیای انسانی ، جغرافیای سیاسی - نظامی ، كارتوگرافی از شاخه‌های رشته جغرافیا هستند.

جغرافیای طبیعی 
جغرافیای طبیعی علمی است كه محیط طبیعی و تاثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را برسی می‌كند. این علم در مقطع كارشناسی دارای دو گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است. 

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری 
یكی از شگرفی های مهم و عمومی جهان امروز، افزایش نقاط شهری و توسعه شدید و روزافزون فیزیكی شهرها است. این در حالی است كه در ناحیه شهرها، شدیدترین و گسترده‌ترین دخالتها و تغییر شكلهای انسانی در محیطهای طبیعی مشاهده می‌شود. به طوری كه حاصل آن آلودگی آبی، صوتی ، هوایی ، زیست‌محیطی، اجتماعی و در نتیجه بروز انواع خطرات برای انسان شده است. در اصل شهرها از یك طرف نشانه رشد و پیشرفت و زندگی نوین هستند و از طرفی دیگر به دلیل بی ملاحضگی انسانها در معرض شدیدترین خطرات طبیعی قرار دارند. به همین علت امروزه نیاز شهرها به دست‌اندركاران برنامه‌ریزی شهری اجتناب‌ناپذیر است، متخصصانی از علوم اقتصاد، جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی، آمار، عمران، سازه و جغرافیا كه می‌توانند با مشاركت یكدیگر وضعیت شهر را سروسامان دهند. در میان این دسته از متخصصان، فارغ‌التحصیلان جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری به عنوان متخصصانی كه از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، كشاورزی، زیست و جمعیت سررشته دارند، می‌توانند وظیفه مدیریت برنامه‌ریزی شهری را بر عهده بگیرند. 

گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری تلاش می‌كند تا با توجه به عوامل انسانی و طبیعی موجود در هر شهر، برای مسائل جمعیتی، اقتصادی، زیست محیطی آن برنامه‌ای بیندیشد تا مطابق این برنامه مهندسین معمار، عمران ، سازه و تاسیسات ، بخشهای مختلف شهر را طراحی كرده و یا مشكلات شهر را حل نمایند. 
در واقع یك متخصص جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری برای مشكلات فعلی و آینده شهر راه‌حلهای مناسبی را پیدا می‌كند.

شهرسازی علمی است که به بررسی همه ی تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی یک شهر می‌پردازد و تلاش می‌کند که روابط موجود در یک شهر را در قالب نظامی هماهنگ، مدیریت و سازمان دهی کند و متخصص شهرسازی نیز کسی است که با مطالعه و بررسی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم در شهر، برنامه ای بسامان و مطبوع برای یک شهر ارایه دهد. برنامه ای که تصویرگر سیمای شهر در آینده است.

ما واقعیتی بیرونی تحت عنوان شهرسازی نداریم، یعنی؛ هیچ دستگاه، واحد یا نهاد اجتماعی توان طراحی و ساخت پدیده ای به بزرگی شهر را ندارد. بنابراین کلمه ی شهرسازی از نظر مفهومی، معنا ندارد و ما معادل آن را نیز در زبان های خارجی نداریم و به جای آن از عنوان های برنامه ریزی شهری و طراحی شهری استفاده می‌کنیم. چرا که شهر را می‌توان برنامه ریزی یا بخش هایی از آن را طراحی کرد. یعنی، مدل فیزیکی آن را ایجاد کرد. اما کسی نمی تواند مسئولیت ساخت پدیده ی پیچیده ای مثل شهر را بر عهده بگیرد. به همین دلیل عنوان شهرسازی درست نیست و در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم نیز نام این رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای است.

گرايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري تلاش ميكند تا با توجه به عوامل انساني و طبيعي موجود در هر شهر براي مسائل جمعيتي ، اقتصادي،زيست محيطي ،آن برنامه اي بينديشد تا مطابق اين برنامه مهندسي معمار ، عمران ، سازه و تأسيسات، بخشهاي مختلف شهر را طراحي كرده و يا مشكلات شهر را حل نمايند .

جغرافیای انسانی 
بیشتر توسعه‌گران اعتقاد دارند آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یك كشور را تعیین می‌كند، منابع انسانی آن كشور است. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملتها را تشكیل می‌دهد و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند چون انسانها عوامل فعالی هستند كه سرمایه‌ها را متراكم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌كنند، سازمانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را می‌سازند و توسعه ملی را به جلو می‌برند. 

به همین دلیل جغرافیای انسانی به عنوان یكی از شاخه‌های مهم علم جغرافیا در دو گرایش جغرافیای شهری و روستائی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشورمان ارائه می‌شود. 

جغرافیای سیاسی- نظامی
بسیاری از انسانها دوست دارند كه اراده خود را بر دیگران تحمیل كنند و برای رسیدن به این هدف از دو راه كمك می‌گیرند، یكی سیاست و دیگری جنگ. 
البته با یك نگاه به تاریخ متوجه می‌شویم كه بشر بیشتر اوقات برای رسیدن به این هدف، كوتاهترین راه یعنی جنگ را انتخاب كرده و برای تامین امنیت، حفظ وطن و دفع دشمن به جنگ پرداخته است. 
این همان چیزی است كه باعث پیدایش جغرافیای سیاسی- نظامی شده است. چرا كه این رشته از جغرافیا به بررسی نقش عوامل جغرافیایی در سرنوشت جنگ‌ها می‌پردازد. عواملی مثل وضعیت ارتفاعات، آب و هوا و یا وضعیت كشورهای همسایه كه می‌تواند نقش بسزایی در سرنوشت یك جنگ و در نتیجه در وضعیت سیاسی یك كشور داشته باشد.
به همین دلیل تمام سرداران بزرگ دنیا مثل ناپلئون و مائوتسه تونگ كه بعدها رهبران سیاسی جهان شدند، موفقیت‌های خود را ناشی از درك جغرافیای نظامی دانسته‌اند و باز به همین دلیل بزرگترین بخش پنتاگون (وزارت دفاع آمریكا) ، بخش مطالعات جغرافیای نظامی آن است و بالاخره براساس اصول جغرافیای نظامی بود كه عراق هنگام تجاوز به كشورمان، ابتدا مرزهای محدب را اشغال كرد، چرا كه مرزهای محدب نقش چشم كشور را دارند.
كسی نمی‌تواند سیاست را بدون ملاحظات جنگ و جنگ را بدون توجه به مفاهیم سیاسی بررسی كند، چون جنگ به عنوان یك راهكار سیاسی می‌تواند وضعیت نظام یك كشور را پیش‌بینی كند.

كارتوگرافی 
كارتوگرافی هنر، علم و فن تهیه انواع نقشه‌برای استفاده در ساختار اقتصادی، فرهنگی ، دفاع ملی، روابط بین‌الملل، تعلیم و تربیت، جهانگردی و موارد متنوع دیگر است. یعنی یك جغرافیدان به یاری نقشه اطلاعات دقیقی درباره موقعیت‌ها و پراكندگی‌ها به دست می‌آورد. 
نقشه در تمام گرایشهای جغرافیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای آن كه علم جغرافیا، علم مطالعه پراكندگی‌ها و موقعیت‌ها است و نقشه وسیله‌ای برای بیان اطلاعات به دست آمده می‌باشد. یعنی یك جغرافیدان پدیده‌های جغرافی را تبدیل به علامت و سمبل كرده و سپس علامتهای فوق را بر روی نقشه نشان می‌دهد. 
حال با توجه به این كه ما صدها نوع نقشه داریم، مشخص است كه تهیه یك نقشه نیاز به مهارتی خاص دارد كه این مهارت را دانشجوی رشته كارتوگرافی به دست می‌آورد.
در آغاز نقشه‌ها به صورت دستی تهیه می‌شد اما امروزه با حضور تكنولوژی كامپیوتر ، نقشه‌ها به روش كامپیوتری تهیه می‌شوند و دانشجویان این گرایش نیز با نرم‌افزارهایی كه مخصوص ترسیم نقشه ، طراحی و كارهای گرافیكی است، آشنا می‌شوند.
گفتنی است كه با توجه به كاربردی بودن كارتوگرافی، این شاخه تنها در مقطع كارشناسی ارائه می‌شود.

توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه             

علاوه بر هندسه و رياضي دانشجوي کارشناسی ارشد اين رشته بخصوص دانشجوي جغرافياي انساني بايد به علوم اجتماعي علاقمند بوده و درك خوبي از مسائل اجتماعي داشته باشد تا بتواند مسائل اجتماعي و جمعيتي شهر را بررسي كرده و راه حلهاي مناسبي براي مشكلات موجود ارائه بدهد .                                                                                    

داوطلبان بايد از توان جسمي و روحي لازم برخوردار باشند زيرا بسياري از درسهاي اين رشته مستلزم سفرهاي علمي ، تحقيقات در خارج از محيط دانشگاه - محيطهاي شهري ، روستايي ، ادارات و سازمانها – است لذا نيازمند فعاليت و تحرك بيشتري نسبت به ساير رشته هاي علوم انساني است. اگر فردي به مسائل شهري علاقه دارد براي مثال مي خواهد مشكل ترافيك و يا آلودگي شهر حل شود و يا مدرسه و بيمارستان در سطح شهر به گونه اي توزيع گردد كه اين مراكز خدماتي در دسترس همه مردم باشند ، خوب است كه وارد اين رشته شده تا با تلاش و همت بسيار ، در راستاي حل اين نابساماني ها قدم بردارد 

بازار كار :              

فارغ التحصيل رشته جغرافيا بعد از انجام پایان نامه ارشد و دکتری مي تواند به عنوان محقق در سازمان برنامه وبودجه ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، بنياد مستضعفان و جانبازان ، سازمان جغرافيايي نيرو هاي مسلح ، سازمان محيط زيست، شهرداري ها و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، مسكن و شهر سازي ،كشور ، كشاورزي ، جهاد سازندگي ، معادن و فلزات ، دفاع و نفت مشغول به كار شود. همچنين بعد از دفاع از پایان نامه ارشد خود مي تواند در بخش بازار يابي كارخانجات كشور فعاليت بكند. به عبارت ديگر در اكثر كشورهاي جهان افرادي كه در صنعت توريست كار مي كنند فارغ التحصيل جغرافياي شهري هستند.فارغ التحصيلان جغرافياي نظامي مي توانند به راحتي جذب سازمانهاي انتظامي و سياسي شوند .                    

رشته جغرافیا به علت تنوع در گرایش هاو شاخه های متعدد آن یکی از رشته‌های علوم انسانی می‌باشد که می‌توان گفت جزو رشته‌هایی است که بیشترین دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را به خود اختصاص داده است. در موسسه رادمشاور انجام پایان نامه جغرافیا از این حیث که دارای رشته ها و گرایشات متعدد و متنوعی است، بیشترین تقاضا را از سوی دانشجویان را برای انجام پایان نامه دکتری و انجام پایان نامه ارشد به خود اختصاص داده است. به لحاظ امکانات و شرایطی که برای انجام پایان نامه جغرافیا لازم است، بسیاری از دانشجویان به علت ماهیت این رشته چه در حیطه انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه جغرافیا عمدتاً با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که گروه علمی جغرافیای موسسه رادمشاور با دارا بودن چندین سال تجربه پژوهشی و تحقیقاتی کمک شایانی در حوزه انجام پایان نامه از تعیین موضوع و نگارش پروپزال گرفته تا انجام پایان نامه ارشد و دفاع دانشجو به این عزیزان می‌تواند ارایه نماید.

JoomShaper