ما در موسسه علمی-تحقیقاتی رادمشاور در  دپارتمان فنی و مهندسی به ارائه خدمات در رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و متالوژی، مهندسی کشاورزی و مهندسی معماری است.

JoomShaper