ثبت سفارش پایان نامه

نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
شماره تلفن (*)        
ایمیل(*)           
توضیحات بیشتر        

ما بر این باوریم استراتژی تعریف شده در موسسه رادمشاور برای انجام پایان نامه و  انجام پایان نامه ارشد و دکتری موجب متمایز شدن ما از موسسه های موجود در این عرصه می باشد. ما مرز مشخصی بین فیلد آموزش و اجرا برای دانشجویان در مسیر عملکرد خود با ایجاد الگوهای مناسب در نظر نگرفته ایم. یادگیری فرآیندی است جهت کسب توانمندی و تجربه مهارت‌های جدید، تولید دانش نوین، در راستای اجرایی نمودن دانش و دارایی های ذهنی ایست که ما به عنوان مسیری برای رسیدن به اجرا به آن می نگریم بنابرابن هدف ما در این راستا این است که دانشجویان را به این باور برسانیم که دانش و ایده های خود را در بخش اجرا نیز پیاده سازی کنند. موسسه راد مشاور برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری همواره در جستجوی توانمندی‌ها، ایده‌ها، استعدادها، دیدگاه‌ها، روش‌های یادگیری و مهارت‌های متنوع شما عزیزان می باشد.

ما بر این باوریم که برای هم راستا بودن با دانشجویان برای انجام پایان نامه به پذیرش گوناگونی و تنوع بپردازیم که خود باعث افزایش فرصت ها برای رسیدن به اهداف خودمان می باشد. ما خود را موظف کرده ایم تا ایده های نو و بکر را هم در بخش آموزش و هم در بخش اجرا پیاده سازی کنیم و این ایده ها را همیاری کنیم.

ما انتقادات سازنده را که در چهارچوب مسائل اخلاقی و حرفه ای بر مبنای تفکرات ارزشمند افراد بوده و با رعایت انصاف باشند به منظور بهبود دانش و نگرش ارج می‌نهیم. اعتقاد ما بر این است که توسعه تفکرات و انتقادات سازنده منجر به باز شدن گره های کور شده و در نهایت منجر به بروز تغییرات ثمربخش می شود.

در حوزه آموزش، هرگز مسائل آموزشی جدا از مسائل انگیزشی و روانشناسی نیست، ما باور داریم مسائل انگیزشی به عنوان ابزاری جهت بهبود نتایج یادگیری و برنامه های آموزشی هستند. وابستگی این دو موضوع به هم را از نتایج نظرسنجی از دانشجویان راد مشاور به وضوح مشاهده کرد. ما با افتخار اعلام میکنم که در این حوزه پیشگام بوده ایم.

ما برای جلوگیری از رشد و نمو کارآموز فقط در یک بعد، نهال مسیرهای متفاوتی را در ذهن و مخیله بکاریم، زیرا ما اعتقاد داریم که تبلور زندگی باید در تمام جهات باشد. امید است با عشق و تلاش به اهدافما در رادمشاور برسیم…

JoomShaper